Bizim

IDARƏ HEYYƏTİ

Orxan Muxtarov

Sədr

Fərhad Aşurbəyli

Dövlət və içtimai təşkilatlarla iş üzrə Sədr müavini

Araz Əhmədov

Təhsil üzrə Sədr müavini

Sərxan Məmmədov

Gənclər üzrə Sədr müavini

Əliheydər Məmmədov

Ənənəvi mətbəx ş. Başçısı

Rüfət Əliyarov

Baş texnoloq

Tutu Zeynalova

İdarə heyətinin üzvü

Maksim Qolovin

İdarə heyətinin üzvü

Gülnar Rəsulova

İdarə heyətinin üzvü

Vüsal Talıbzadə

İdarə heyətinin üzvü

Sərxan Məmmədbəyov

İdarə heyətinin üzvü

Əliəşraf Alışov

İdarə heyətinin üzvü

Seymur Cavadov

İdarə heyətinin üzvü