Seymur Cavadov

İdarə heyətinin üzvü

Əliəşraf Alışov

İdarə heyətinin üzvü

Sərxan Məmmədbəyov

İdarə heyətinin üzvü

Vüsal Talıbzadə

İdarə heyətinin üzvü

Gülnar Rəsulova

İdarə heyətinin üzvü

Maksim Qolovin

İdarə heyətinin üzvü

Tutu Zeynalova

İdarə heyətinin üzvü

Rüfət Əliyarov

Baş texnoloq

Əliheydər Məmmədov

Ənənəvi mətbəx ş. Başçısı

Sərxan Məmmədov

Gənclər üzrə Sədr müavini