Araz Əhmədov

Təhsil üzrə Sədr müavini

Fərhad Aşurbəyli

Dövlət və içtimai təşkilatlarla iş üzrə Sədr müavini

Orxan Muxtarov

Sədr